Så beräknas ditt resultat

Beräkningen sker genom att varje fråga i enkäten värderas och vägs var för sig. Varje svar på en fråga har ett givet värde på en poängskala från ett till tio där tio ger högst maktvärde. Värdet för ditt svar vägs med frågans vikt. Medelvärdet av alla vägda svar är ditt toleransvärde.

1. För varje svar får du poäng från ett till tio.

2.Poängen för ett svar vägs med frågans vikt (varje fråga har en vikt från 1 till 10 där 10 indikerar att frågan är mycket viktig och 1 helt oviktig) och skapar en delpoäng.

3.Frågorna delas upp i tre kategorier: ej poänggivande, tolerans och ideal. När du gått igenom alla svar beräknas medelvärdet av alla poäng i respektive kategori vilket ger två poängtal, ett för varje kategor. Dessa kallas ToleransIndex och IdealIndex (TI resp II).

4. Differensen mellan det största av dessa två poäng och det lägsta är ditt Tolerans/Ideal Balans Index (TIBI) och är det mått som som redovisas mest i tjänsten.

 

STARTA
HÄR!

 

OM TOLERERA

INFO
KONTAKT
STATISTIK
BERÄKNING
VAD ÄR TOLERANS?

SHARE: 

Add to Facebook  Twitter this!  Bookmark w delicious  Add to Stumbleupon