STATISTIK: VAD ÄR VIKTIGT?

VIKTERNA FÖR VARJE FRÅGA JUST NU

Vikten för en fråga bestämmer hur tung den skall vara jämfört med andra frågor. Ju högre värde, desto viktigare är frågan.

Listan visar vikterna för alla frågorna just nu sorterad med den viktigaste överst.

Tillbaks till statistik

 

1Har du lätt för att tolerera andra?     8
2Toleransens gräns: ämnen     8
3Hur lätt är det att ingripa?     7.5
4Om du inte hindrar en person du ogillar     6
5Samhällets tolerans     6
6Vill du bli tolerantare?     6
7Arbete mot tolerans     6
8Människovärde     5.5
9Hur handlar du mot en person du ogillar?     5
10Kön     5
11Ålder     5
12Utbildning     5
13Världsdel/region     5
14Giftermål     5
15Religion     5
16Politisk aktivitet     5
17Anledning till att försöka hindra en person     5
18Andras tolerans mot dig     5
19Toleransens gräns     5
20Känslor: motvilja     4.5
21Känslor: ansvar     4.5
22Känslor: rädsla och hot     4.5

 

STARTA
HÄR!

 

OM TOLERERA

INFO
KONTAKT
STATISTIK
BERÄKNING
VAD ÄR TOLERANS?

SHARE: 

Add to Facebook  Twitter this!  Bookmark w delicious  Add to Stumbleupon