Vad är tolerans?

Tolerans är ett av de där begreppen som är svåra att definiera på ett enkelt sätt. Begreppet tolerans har hängt med sedan de stora religionsstriderna i Europa på 1600-talet, där ordet tolerans användes i sammanhang när man försökte att bygga broar mellan protestanter och katoliker.

Den definition av tolerans som jag använder i det här projektet är i stora drag hämtad från moralfilosofin, och är fokuserad på hur vi handlar mot varandra, och speciellt när vi ogillar en annan människas (eller grupps) åsikter eller värderingar.

Tolerans innebär att jag kan acceptera en persons eller grupps åsikt eller värdering, trots att jag inte gillar den, eller tycker den är omoralisk. Att vara intolerant är, å andra sidan, att försöka hindra personer med andra åsikter och värderingar att få uttrycka sina åsikter och leva sina liv. Tolerans har därmed med både yttrandefrihet och handlingsfrihet att göra.

En fråga som är svår och komplicerad, när man diskuterar tolerans, är att enas kring när det är rätt att inte vara tolerant och vem som kan sägas vara tolerant. Kan man vara tolerant mot någon som är intolerant? Kan en rasist vara tolerant? Kan den som har mindre makt vara mer intolerant? De flesta är nog överens om att det alltid finns en gräns för när man inte längre kan vara tolerant, t.ex. skulle nog de flesta säga att man inte kan tolerera att någon begår ett brott mot en själv.

***

Mer läsning om tolerans och intolerans hittar du på
levandehistoria.se/tolerans

För den som vill läsa om en filosofisk teori om tolerans rekommenderas Anders Hanssons bok En teori om tolerans (Bokbox förlag)

Vill man läsa en kritik av den samtida användningen av tolerans-begreppet i politiska sammanhang rekommenderar jag Wendy Browns bok "Regulating Aversion"

STARTA
HÄR!

 

OM TOLERERA

INFO
KONTAKT
STATISTIK
BERÄKNING
VAD ÄR TOLERANS?

SHARE: 

Add to Facebook  Twitter this!  Bookmark w delicious  Add to Stumbleupon